888-704-333 Mail

Pielęgnacja betonu zimą

Beton w okresie zimowym wymaga specjalnej pielęgnacji. Stworzone powierzchnie wymagają skutecznej ochrony przed mrozem. Ważne jest również to, aby wiedzieć, że wykonywanie konstrukcji metalowych zimą jest trudniejsze. Roboty budowlane muszą być dopasowane do warunków panujących na zewnątrz. W przypadku, gdy nie będziemy stosować się do ogólnie przyjętych norm narazimy konstrukcje na przedwczesne zużycie. żle wykonana powierzchnia betonowa jest narażona na rozmaite deformacje. Oprócz tego może ona tracić swoje właściwości. Właśnie dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac zimą.


Roboty budowlane zimą


Wykonując konstrukcje betonowe w okresie zimowym należy przede wszystkim zadbać o to, aby mieszanka betonowa nie uległa nadmiernemu wychłodzeniu. Ważne jest, aby nie dopuścić do takiego spadku temperatury, który mógłby zahamować wiązanie cementowe.
Istotne jest również to, aby beton osiągnał pożądaną wytrzymałość w określonym czasie. zjawisko to musi wydarzyć się przed zamrożeniem konstrukcji. Należy pamiętać o tym, że to w jaki sposób będą przeprowadzone roboty budowlane w dużym stopniu warunkuje jakość konstrukcji.

Ochrona betonu przed mrozami

Pielęgnacja betonu w okresie zimowym polega przede wszytskim na jego ochronie przed niskimi temperaturami. Ważne jest, aby postawić na mieszankę o zmodyfikowanym składzie. Tylko taki beton będzie przystosowany do specyficznych warunków otoczenia. Ważne jest to, aby mieszanka posiadała np. domieszki chemiczne przyśpieszające wiązanie.
Duże znaczenie ma to, aby zapewnić konstrukcją betonowym dostateczną ochrone cieplną. Jej elementy mogą być podgrzewane. Alternatywą jest również stosowanie cieplaków. Można również wykorzystać szalunki, jednak należy zadbać o ich prawidłową izolację.

Ochrona konstrukcji betonowych przed mrozem ma bardzo duże znaczenie. Jeśli nie zabezpieczymy elementów przed oddziaływaniem niskich temperatur, to konstrukcja może utracić swoje najważniejsze właściwości. Po pierwsze należy wybrać wysokojakościową mieszankę betonową, a po drugie należy zapewnić optymalny poziom ochrony cieplnej konstrukcji.