888-704-333 Mail

Uszkodzenia i naprawa pęknięć w betonie


Przed przystąpieniem do naprawy pęknięć betonu w podkładzie podłogowym, należy ustalić przyczynę ich powstawania. Bez wyelminowania czynnika powodującego uszkodzenia, wszelkie naprawy mogą być nieskuteczne.

Uszkodzenia i pęknięcia w betonie mogą powstać zrówno z przyczyn konstrukcyjnych, materiałowych jak i błedów wykonawczych:

 • spekania spowodowane zbyt szybkim wysyhaniem materiału(powstają we wczesnej fazie wiązania podkładu podłogowego; przyczyna powstania jest zbyt szybkie odparowanie wody z podkładu podłogowego, promieniowanie cieplne działające na niezwiązaną zaprawę (słońce, ogrzewanie), przeciągi lub w przypadku podkładów związanych z podłożem betonowym zbyt chłodne, niedostatecznie zagruntowane podłoże)
 • pęknięcia skurczowe(powstają w wyniku nadmiaru wody w podkładzie podłogowym lub w przypadku wykonania podkładu podłogowego o grubości przekraczającej dopuszczalną wartość)
 • pękanie miedzy różnymi materiałami(powstają na styku materiałów o różnej wydłużalności np. drewno - cementowy podkład podłogowy)
 • pękanie wokół szczelin dylatacyjnych(najczęsciej spowodowane przez zbyt duże obciążenia)

 • Pęknięcia w betonie należy dokładnie zbadać stosując, aby określić czy są to spękania powierzchniowe, nieprzechodzące przez całą grubość podkładu podłogowego, czy też są to pęknięcia konstrukcyjne, przehodzące przez całą warstwe.

  Naprawa pęknięć powierzchniowych w betonie

  • Podkład podłogowy musi być suchy
  • Pęknięcie poszerzyć szlifierką z tarczą do betonu i dokładnie oczyścić z pyłu
  • Przygotowane pęknięcie, używając pędzla, zagruntować żywicą epoksydową o niskiej lepkości
  • Przygotować żywice epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie do poziomu podkładu podłogowego
  • Świeżą żywice przesypać z nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych
  • Po 24 godzinach nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć

  Naprawa pęknięć konstrukcyjnych w betonie

  • Podkład podłogowy musi być suchy
  • Pęknięcie poszerzyć szlifierką z tarczą do betonu
  • W poprzek pęknięcia pod kątem 90° wykonać nacięcia na głębokość ok. 1,5cm i długość ok. 10cm z każzdej strony pęknięcia; nacięcia wykonać w rozstawie co ok 15 cm na całej długości pęknięcia
  • Całość dokładnie odkurzyć
  • Przygotowane pęknięcie i nacięcia, używając pędzla, zagruntować żywicą epoksydową o niskiej lepkości
  • W nacięcia włożyć pręty stalowe o długości ok. 15cm i średnicy min. 3mm
  • Przygotować żywicę epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie i nacięcia do poziomu podkładu podłogowego
  • Świeżą żywicę przesypać z nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych kolejnych warstw posadzkowych
  • Po 24 godzinach nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć